Medium lesning

Medium reading

En medium reading innebærer at Antonette oppretter kontakt med åndeverden, og kommuniserer direkte med dem. Det vil si at hun kan overbringe beskjeder fra dine nære og kjære på den andre siden. Du kan stille spørsmål, men det er aldri noen garanti for at de vil svare. Dette vil isåfall være fordi det er noe du ikke skal vite på grunn av fremtidig lærdom, erfaringer m.m. I en mediumseanse så er det åndeverdenen som bestemmer hvem som kommer igjennom. Som regel er det den vi ønsker, men ikke alltid.